Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy

Projekt zakończony

 

Dzień Zamknięcia Projektu

18 grudnia 2012 r. odbyła się konferencja organizowana w ramach Dnia Zamknięcia Projektu „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy".

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpień JM Rektora UR – Prof. Aleksandra Bobko oraz Prorektora ds. Rozwoju – Prof. Czesława Puchalskiego, którzy zaprezentowali perspektywy rozwoju uczelni. Następnie koordynator merytoryczny projektu – dr Roman Uliasz podsumował realizację projektu, przedstawił osiągnięte rezultaty oraz korzyści jakie realizacja projektu dała studentom i Uniwersytetowi.

W ostatniej części spotkania uczestnicy wysłuchali trzech wykładów z różnych dziedzin związanych z rynkiem pracy: dr Anna Barwińska-Małajowicz przedstawiła sytuację absolwentów publicznych szkół wyższych w Rzeszowie na rynku pracy, dr Maria Bosak omówiła zjawisko mobbingu w stosunkach pracy, a dr Anna Wołpiuk-Ochocińska omówiła uniwersalne kompetencje poszukiwane na rynku pracy.

W uroczystości, która odbyła się w auli Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, wzięło udział ponad 260 osób – w tym studenci i pracownicy Uniwersytetu oraz przedstawiciele podkarpackich firm i instytucji.

Dziękujemy serdeczne wszystkim gościom za przybycie.

 
Więcej artykułów…